Tussen parabool en mite

By Johannes Adriaan Snyman

O pretoria, O pretoria!
jou swart heinings en teer strate
weerspieël my mooiste prag en praal,
jou vaal water en duister lug
my suiwer skoonheid en helder sig.
Ek is immers die bitter lied in smart
van ook menigte, ‘n gebroke hart.

O mens, O mens!
jou moordadige korrupsie en vleeslike drang
reflekteer my blomme tuin en kerk gesang,
jou onrein wanbeeld en allemensige ontrou
het die heerlikheid van my as persoon weerhou.
Deur die duisternis aan my gebied
omhels ek absoluut, my lye lied.

O bestaan, O bestaan
jou  hewige paraboliese mites uitgestal
verklaar maar ‘n deeltjie van my diepste tranedal,
jou swaar kry, langdurige swoeg en sweet
voeg waarde tot my ryk verbeelding wreed.
So verdrink ek in my eie vraag-net
en gaan lê ek op die bodem van ‘n stil gebed.

 

*****