De Zuid-Afrikaner

Deur Snyman Guildenstadt

De Zuid-Afrikaner is ‘n idee.

De Zuid-Afrikaner is nie ‘n politiese party of ‘n kerk denominasie nie.

Dit is die idee en die geloof dat ons as blanke, Afrikaans sprekende mense die reg het om in vryheid en in vrede, binne die grense van die Republiek van Suid-Afrika kan woon.

Dit is die idee dat ons, sonder vrees en sonder geweld in ons midde, Europese standaarde kan handhaaf, deur te bou en te werk aan dit wat vir ons belangrik is. Dat ons, ons kinders kan groot maak met Christelike waardes, en ‘n gelyke en goeie toekoms aan elkeen kan verseker.

Dit is die idee en geloof dat ons wat vandag in hierdie land woon, nie verantwoordelik gehou kan word vir ons voorvaarders se dade nie, (reg of verkeer) en dat geen aantyging teen ons, hetsy van die regerende party, of van die Afrikaner se vyand, of van die liberale internasionale wêreld daar buite, teen ons sal staan nie.

Dit is die idee dat ons nie vir enige mens in hierdie land, omverskoning hoef te vra wie ons is, ons velkleur, ons taal, ons geloof, ons kultuur of ons tradisie nie.

Dit is die idee dat ons, en ons kinders wel ‘n toekoms in hierdie baie mooi land het, en dat ons nie oor ons gaan laat loop nie. Nie in die werksplek nie, nie op die plase nie, nie in die skole of in die universiteite nie, en verseker nie binne in ons huise nie.

In en deur hierdie idee en geloof besef ons dat soos in baie nader plekke in die wêreld en ook in ons eie geskiedenis, ons ‘n werklike vyand het wat ons nie moet onderskat nie.

Hierdie vyand wil ons as Afrikaner blanke mense dood hê. Hierdie vyand wil ons plase van ons af weg neem, ons ou mense en kinders vermoor, en elke blanke of dood, of uit die land uit hê.

De Zuid-Afrikaner is dan inderdaad meer as ‘n idee.

Dit is ‘n geloof en oortuiging dat ons lewens in die van ons God is. Dat dit juis Hy is wat toegelaat het dat die vyand oor ons heers. Dit is die geloof en oortuiging dat as ons, ons self bekeer, weg draai van ons sonde af, en na Hom toe terug keur, Hy ons sal red, van ‘n groot verderf en ondergang.

Dit is die geloof dat as ons op ons knieë voor ons God buig, die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van Israel, die Alpha en die Omega, sal Hy ons red, tot eer en verheerliking van sy naam.

Ons is dan nie meer vasgevang in onkunde en tradisie voor ons voorvaders nie. Ons is nie meer die nuwe jong generasie wat die leuens en die propaganda van die regering en die media glo nie. Ons is nie meer onder die juk van politiek, misdaad en regstellende aksie nie.

Ons is seuns en dogters van die Allerhoogste.

Ons sal bou en werk en veg vir ons land, en vir ons volk.

Ons is, De Zuid-Afrikaner.