Die blou-oog kind

Die blou-oog kind

‘n Gedig deur Snyman Guildenstadt

Vreugdevolle helder blou oë
Glansend komplimentêr
Tot haar sagte kinderlike wit vel
Agt jaar jonk met ‘n prag wip-neusie
En dimpels om daardie ywerige mond
Wit, wit haar handjies
Wit, wit haar voetjies
Verstaan jy? Verstaan jy werklik?
Haar blonde hare in twee lokke
Oor haar rokkie spierwit vandag
So slim kind, wie sou kon dink?
Dis net liefde van oggend tot aand
Pa se trots, en hy vir haar ‘n rots
Wit, wit haar arms en bene
Wit wit haar vingers en tone
Verstaan jy? Verstaan jy werklik?

Die donker rooi bloed op haar wang
Die lewelose lyfie in die gang
Boetie, pa en ma ook plat
Besmet met rooi en barbaarse swart
In hierdie afskuwelike plaasmoord smart
Rooi, rooi die deur kosyne
Rooi, rooi die matte en gordyne
Verstaan jy? Verstaan jy nou die blou-oog kind?

Plaas en siel

Plaas en siel

‘n Gedig deur Snyman Guildenstadt

aasvoëlvlerk
donker skadu oor die blom
Protea blom wat bloei
Reiger, waar is jy?
bring steeds De Goede Hoop
aasvoëlvlerk sweef oor ons
swart sataniese oë
in moord en plaas en siel
donker duiwel
bloed spat en water kook
vir baba en kinder-dood
diep asem in my seun
soos boerperd en boerboel reun
staaf jou oë en staaf jou hart
vertrou jou Redder
Sy regterhand en mag
sal aasvoëlvlerk in stukke kerf
soos ysterstaf teen kleipot skerf

Springbok

Springbok

‘n Gedig deur Snyman Guildenstadt

die springbok sloeg
grond rooi van bloed
hiënas laggend alom
blond, haar Afrikaner-hart
verskeur en vertrap
dog vlerk van die Allerhoogste
fyn wit vere
oor haar fyn wit gesig
wit gesig van pyn en smart
grond rooi van bloed
hierdie springbok sloeg

Interessante tye in Suid Afrika

Interessante tye in Suid Afrika

Deur Snyman Guildenstadt

‘Goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe, en ek sal tuis wees in die huis van die Here.’

 

Ons Afrikanervolk leef tans in baie interessante tye.

Voor hierdie generasie, het die Engelse ons Boerevolk groot skade aangedoen, maar die Here ons God, het dit alles vir goed gebruik. Ons is gedwing om nie in die gemak van ons mooi Kaapse plase te bly nie, maar eerder, die nuwe, binneland te gaan verken. Alhoewel dit ‘n harde stryd was, het die Here ‘n plan met hierdie volk gehad, en deur die uitdagings te oorkom, het die Here aan ons meer goud en diamante gegee as wat meeste ander lande van kan droom.

Tog het die Here die groot trek gebruik om ons Boerevolk sterk te maak. Fisies sterk teen die elemente van vyand en natuur, maar ook sterk in karakter, met ‘n wil om te wen.

Sodoende het ons hierdie land opgebou tot waar hy vandag is. Nie omdat ons so slim en sterk is nie, maar omdat die Here se liefde en genade ‘n dekmantel oor sy kinders is.

Toe het gebeur wat oor en oor met die Israeliete gebeur het, (en wat destyds tot hulle ballingskap en ondergang gely het) en ook vandag met baie Europese lande gebeur.

Ons rykdom het ons ingehaal.

In ons gemak en oorvloed het trots en hoogmoed sy plek kom in neem. Tot op so mate dat ons as mense besluit het dat ons slimmer as die Woord van God is. Ons het besluit dat ons die Woord van God gaan interpreteer volgens wat vir ons gemaklik is, en wat geen mens sal laat aanstoot neem nie. Mense regte het vir ons belangriker geword, as die Waarheid.

Ons mans weet nie meer hoe om mans te wees, en te veg vir geregtigheid nie. (Ons weet nie een meer wat geregtigheid is nie, want so min van ons ken werklik die Ou Testament.) Ons vrouens wil gelyk met die mans wees, en ons kinders besluit dat ‘n Goddelike lewe nie vir hulle bedoel is nie, en vergryp hulle na dwelms, drank en ‘n losbandige lewenstyl.

Die God van Abraham, Isak en Jakob sluimer of slaap nie. Die God van Israel, die Skepper van die Hemel en aarde, Hy, die Alpha en Omega, hou ons steeds in sy hand vas.

In hierdie tyd waarin ons dan nou lewe, pluk ons die vrugte daarvan.

Ons leef in vrees in ons huise en in ons strate. Ons het nie vrede wanneer ons in kom, of wanneer ons uit gaan nie. Ons kinders, families en ou mense word op die plase en elders vermoor. Ons trou met vrouens maar ander mans slaap met hulle. Ons besittings en ons huise word geroof en geplunder, en die vyand spreek aanhoudend vrees, haat en dood oor ons uit. Ons stede is vuil en ons jong generasie is deurmekaar en vlug uit die land uit.

Maar die Here ons God het ons nie gelos nie. Die God van Abraham, Isak en Jakob sluimer of slaap nie. Die God van Israel, die Skepper van die Hemel en aarde, Hy, die Alpha en Omega, hou ons steeds in sy hand vas.

Al hierdie dinge wat ons as Afrikanervolk ervaar is ‘n waarskuwing. Dit is ‘n waarskuwing van wat kom as ons aan gaan, soos ons aangaan.

Tevergeefs, Afrikaner, kyk jy na Europa vir hulp. Hulle het hulle eie probleme wat net so lewensbedreigend is. Tevergeefs, Afrikaner, kla jy by die regering en die owerhede oor jou lot. Die regering wat oor jou aangestel is, kan nie eens na hulle eie mense kyk nie. Wat laat jou dink hulle gaan jou help met beskerming teen plaasmoorde?

So hoe dan is hierdie tye interessant?

Hierdie tye is interessant in die sin dat dit nou die tyd is om na die Here toe terug te keer. Om te besef wie ons God regtig is, en te begin opstaan vir sy geregtigheid in ons lewens. Daardie lewe van geregtigheid en van Heiligheid, vind jy net in die Woord. (Begin sommer met ‘n ’33 / ’53 vertaling.)

Dit is nou die tyd, dat ons Afrikaner mans, vrouens en kinders op ons knieë gaan, ons sondes bely, en terug keer na die ware God toe.

Dit is nou die tyd dat ons Afrikaner mans op staan vir dit wat reg is, en nie meer bang is vir wat ander sê, of om polities korrek te wees nie. Dit is nou die tyd dat ons vrouens die belangrikheid besef van wat dit beteken om vir jou man te bid, en hom te ondersteun.

Dit is nou die tyd, vir ons kinders om by ons mans en vrouens te sien wat dit is om in geloof te werk en te veg, vir dit waarin ons glo.

Dit is nou die tyd vir ons wat in geregtigheid staan, vas te staan en nie blind te wees vir die toestand van ons volk nie.

Dit is nou ons kans om ‘n verskil te maak. Maar ons moet dit onderleiding van die Heilige Gees doen. Uit ons eie uit gaan ons nie ver kom nie.

Kom ons bid vir ‘n rigter, om ons uit die kloue van die vyand te red. Daardie rigter gaan nie noodwendig iemand wees van hoe ons dink ‘n rigter moet lyk nie. God het Gideon uit ‘n parskuip uit gaan haal. Maar ons moet Hom vra daarvoor.

Die Here wil ons red. Die Here wil nie dat een boer meer van ‘n plaasmoord dood gaan nie.

Hy het ons baie lief, en ons is steeds sy volk en sy kinders. Kom ons ondersoek ons harte, en draai terug na sy goedheid toe.

Dit gaan nie maklik wees nie, maar ons sal, in die Here se wysheid en in krag, die oorwinning behaal.

Die Here seën jou en die Here is met jou.

Prys die naam van die Here.

De Zuid-Afrikaner

De Zuid-Afrikaner

Deur Snyman Guildenstadt

De Zuid-Afrikaner is ‘n idee.

De Zuid-Afrikaner is nie ‘n politiese party of ‘n kerk denominasie nie.

Dit is die idee en die geloof dat ons as blanke, Afrikaans sprekende mense die reg het om in vryheid en in vrede, binne die grense van die Republiek van Suid-Afrika kan woon.

Dit is die idee dat ons, sonder vrees en sonder geweld in ons midde, Europese standaarde kan handhaaf, deur te bou en te werk aan dit wat vir ons belangrik is. Dat ons, ons kinders kan groot maak met Christelike waardes, en ‘n gelyke en goeie toekoms aan elkeen kan verseker.

Dit is die idee en geloof dat ons wat vandag in hierdie land woon, nie verantwoordelik gehou kan word vir ons voorvaarders se dade nie, (reg of verkeer) en dat geen aantyging teen ons, hetsy van die regerende party, of van die Afrikaner se vyand, of van die liberale internasionale wêreld daar buite, teen ons sal staan nie.

Dit is die idee dat ons nie vir enige mens in hierdie land, omverskoning hoef te vra wie ons is, ons velkleur, ons taal, ons geloof, ons kultuur of ons tradisie nie.

Dit is die idee dat ons, en ons kinders wel ‘n toekoms in hierdie baie mooi land het, en dat ons nie oor ons gaan laat loop nie. Nie in die werksplek nie, nie op die plase nie, nie in die skole of in die universiteite nie, en verseker nie binne in ons huise nie.

In en deur hierdie idee en geloof besef ons dat soos in baie nader plekke in die wêreld en ook in ons eie geskiedenis, ons ‘n werklike vyand het wat ons nie moet onderskat nie.

Hierdie vyand wil ons as Afrikaner blanke mense dood hê. Hierdie vyand wil ons plase van ons af weg neem, ons ou mense en kinders vermoor, en elke blanke of dood, of uit die land uit hê.

De Zuid-Afrikaner is dan inderdaad meer as ‘n idee.

Dit is ‘n geloof en oortuiging dat ons lewens in die van ons God is. Dat dit juis Hy is wat toegelaat het dat die vyand oor ons heers. Dit is die geloof en oortuiging dat as ons, ons self bekeer, weg draai van ons sonde af, en na Hom toe terug keur, Hy ons sal red, van ‘n groot verderf en ondergang.

Dit is die geloof dat as ons op ons knieë voor ons God buig, die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van Israel, die Alpha en die Omega, sal Hy ons red, tot eer en verheerliking van sy naam.

Ons is dan nie meer vasgevang in onkunde en tradisie voor ons voorvaders nie. Ons is nie meer die nuwe jong generasie wat die leuens en die propaganda van die regering en die media glo nie. Ons is nie meer onder die juk van politiek, misdaad en regstellende aksie nie.

Ons is seuns en dogters van die Allerhoogste.

Ons sal bou en werk en veg vir ons land, en vir ons volk.

Ons is, De Zuid-Afrikaner.